Jdi na obsah Jdi na menu

Úvod

Poslední „kázání“, které pronesl náš Pán, zaznělo z místa Jeho popravy. Tradice církve Jeho slova pronesena z kříže zaznamenala v liturgické podobě. V hudební podobě je zachytili i někteří významní hudební skladatelé, například Joseph Haydn, nebo César Franck. Nad sedmi slovy Pána Ježíše z kříže se zamýšlíme i v naší evangelické tradici, především v rámci bohoslužby Velkého pátku.  Zkusme se letos u Ježíšových posledních Slov zastavit blíže a naslouchat jejich zvěsti  během celého postního období.


V Gutech budou postní zastavení probíhat každý pátek od 8.února do 14.března na faře. Začátek je vždy v 17:00. Na Velký pátek 21.března se uskuteční bohoslužba v kostele v 16:00.

ObrazekSedm slov, která mluvil Pán Ježíš z kříže


Pátek 8. února 2008  slouží Tomáš Tyrlík

1. První je prosbou za ty, kteří Ho na smrt vydali.

 Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“  ev.Lukáše 23,34

 

Pátek 15. února 2008  slouží Bohuslav Koukol

2. Tedy Ježíš uzřev matku a učedníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl jim :

 Ženo, aj syn tvůj! Aj, matka tvá! “  ev.Jana 19,22-27

 

Pátek 22. února 2008  slouží Roman Brzezina

3. Kajícímu lotru po pravici řekl :

 Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji “  ev.Lukáše 23,43

 

Pátek 29. února 2008  slouží Stanislav Kaczmarczyk

4. A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka :

 Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!“  ev.Matouše 27,46

 

Pátek  7.března 2008  slouží  Boleslav Firla

5. Potom věda Ježíš, že již všechno dokonáno jest, aby se naplnilo Písmo, řekl :

 Žízním!“  ev.Jana 19, 28

 

Pátek 14. března 2008  slouží Jan Hracki

6. A když okusil Ježíš octa, řekl :

 Dokonáno jest!“  ev.Jana 19, 30

 

Velký Pátek 21. března 2008  slouží Vlastimil Ciesar

7. A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl :

 Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého !“  ev.Lukáše 23, 46  Amen