Jdi na obsah Jdi na menu

Velikonoce

5. 3. 2014


Postní období

 

Je to 40 dnů-6 týdnů, které předcházejí Velikonočním svátkům

 

V tomto období si připomínáme hlavně 40 denní Ježíšův půst na poušti, při kterém se připravoval na své poslání

 

Čtení : evangelium Matouše 4,1-11

 

 Ježíšův úkol byl stále ohrožen ďáblovými nástrahami, pokušeními. Postní období nám připomíná, že i náš život, je neustále ohrožen, i my se musíme na každém kroku vyrovnávat s pokušeními snadného zisku, falešné slávy a moci. Následování Ježíše to je často boj s pokušením.

 

 

Velký Týden

 Obrazek

Tak nazýváme týden, ve kterém vrcholí Velikonoční svátky.

 

PALMOVÁ NEDĚLE

 

 Je to neděle před Velikonocemi. Připomínáme si v ní Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma

na Velikonoční svátky.

 

Čtení : Evangelium Matouše 21,1-9

 

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako pokorný Boží král, připraven přijmout utrpení a smrt. Symbolizuje to oslátko. Králové té doby do měst vjížděli na koni, který vyjadřoval sílu a moc.

 

VELKÝ ČTVRTEK

 

 Připomínáme si v něm Ježíšovu poslední Večeři s učedníky, při které ustanovil svátost Večeře Páně.

 

Čtení : Evangelium Matouše 26,26-29

 Obrazek

VELKÝ PÁTEK

 

Den Ježíšova umučení, den jeho smrti na kříži a pohřbení

 

Čtení : Evangelium Marka 15,24-39

 

Tma, která nastala po celé zemi, jak i Ježíšův výkřik : Bože můj, proč jsi mně opustil vyjadřují, že Ježíš na sebe bere hřích světa, hříchy všech dob a umírá za ně. To je nejtemnější chvíle dějin,chvíle bez Boha na světě.  

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

 

 Den Ježíšova zmrtvýchvstání

 

Čtení : Evangelium Lukáše 24,1-12

 

Pán Bůh je mocnější než hřích a smrt. Dokázal to na svém vlastním Synu Ježíši, když ho vzkřísil k životu. Prázdný hrob ukazuje na bezmocnost hříchu a smrti při konfrontaci s Bohem

 Obrazek

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

Den, kdy si připomínáme různá setkání Vzkříšeného Ježíše s učedníky

 

Čtení : Evangelium Jana 20,11-18

 

Ježíš vstal z hrobu především pro nás, své učedníky. Aby nás vytrhnul z pláče a životních zklamání a dal nám víru ve smysl života, v jeho budoucnost. Život s Ježíšem má budoucnost – věříme v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný!