Jdi na obsah Jdi na menu

Večeře Páně

5. 3. 2014


Svátost

 

Dvě svátosti v naší církvi :

 - KŘEST SVATÝ

 - VEČEŘE PÁNĚ

 

Při svátosti nás Bůh oslovuje nejen „duchovně“ – Slovem, ale také hmatatelně

 Obrazek

Při křtu se nás dotýká prostřednictvím VODY

 

Při Večeři Páně se nás dotýká prostřednictvím CHLEBA A VÍNA

 


Paschální Večeře

 

Jde o židovskou velikonoční večeři, po které Izraelci vyšli z egyptského otroctví pod vedením Mojžíše do Země zaslíbené

 

Při této Večeři se jedl beránek, chléb bez kvasu, pily se hořké byliny a víno.

 Obrazek

Hořké byliny a nechutný chléb připomínaly židům hořkou chuť otroctví

 

Beránek připomínal Boží ochranu před smrtí a vysvobození, víno znamená novou radostnou budoucnost

 

Židé takto dodnes prožívají Velikonoční večeři a připomínají si vyjití z Egypta

Poslední Večeře Ježíše s učedníky měla také tento židovský charakter

 

Nový význam Velikonoční Večeře

 

Při své poslední Večeři s učedníky, dal Ježíš tradiční židovské velikonoční večeři nový význam :

 Obrazek

O chlebu řekl: Vezměte, toto jest mé tělo, které se za vás vydává

Tak jak se při večeři láme chléb, tak bylo za nás na kříži zlomeno Ježíšovo tělo

 

O kalichu řekl: Pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví

Tak jak ochránila krev beránka před smrtí Boží lid o prvních Velikonocích v Egyptě, tak chrání krev Ježíšova i nás

 

Ježíš se stal novým VELIKONOČNÍM BERÁNKEM BOŽÍM


To čiňte na mou památku!

 

Ježíš přikázal svým učedníkům, aby tuto novou Večeři pravidelně slavili na Jeho památku – to znamená :

 

1. Abychom na jeho oběť nezapomněli

2. Abychom na ní měli osobní účast 

 

Obrazek

Pokaždé když přijímáš chléb a víno, o kterém Ježíš řekl, že to je jeho tělo a jeho krev, jsi jako jeden z jeho učedníků u jeho stolu

 
Zpověď

 

Předchází Večeři Páně – příprava

 

Je to chvíle, kdy můžeme Bohu předložit celý náš život se vším všudy, takový jaký je

 

Můžeme vyznávat své hříchy, které jsme udělali slovy, myšlenkami, nebo činy