Jdi na obsah Jdi na menu

 

témata k postním zastavením 2009

Každý pátek v 17:00 na faře

 Obrazek

 Pán Bůh se dává poznat kde chce a komu chce. Mojžíšovi se zjevil na místě kde to nečekal. A především v době, kdy už to nečekal. Není to nadějná zpráva i pro toho, kdo v současnosti  nějaké Boží zjevení ani nečeká,  ani v něho nedoufá ? Když se Hospodin představil jménem Já jsem, nebyl v tom egoismus Všemohoucího ( Já jsem někdo… ). Byla to spíš dobrá vůle a připomenutí se Otce Stvořitele: „Znám jeho bolesti, sestoupil jsem, abych jej vysvobodil“( Já jsem ještě tady, nezapomněl jsem na vás … ). Není i to dobrá zpráva ? 

 Evangelista Jan spolu s ranou Církvi rozpoznal v životě, ve smrti i ve vzkříšení Ježíše Krista nové Boží připomenutí se. Boží „Já jsem ještě tady“ se v Ježíši ozvalo skutečně naléhavě. Věříme, že se toto evangelium ozývá, čí může ozývat dodnes, nespoutáno prostorem, časem, ani naší lidskou omezeností. Vstupme do letošního postního období s touto důvěrou. 


 

27.2

Já jsem ta cesta, pravda i život ( Bohuslav Koukol )

Biblický text: J 13, 36 – 14,6

 

Tento výrok „Já jsem“ je už zasazen do Ježíšových slov na rozloučenou během Poslední Velikonoční večeře. Potom co Večeřadlo opouští Jidáš, začíná Ježíš hovořit o svém odchodu. Učedníci jsou zmatení. Teprve po Jeho vzkříšení porozumí, že byla řeč o cestě oběti, o cestě vydání života, o cestě, která se nevyhne ani utrpení dokonce ani smrti. Taková je Ježíš Boží cesta a pravda. I nevěřící Tomáš nakonec dosvědčí, že na jejím konci je Život.

 

6.3

Já jsem ten pravý vinný kmen ( Michal Klus )

Biblický text: J 15, 1 – 11

 

Pokračování rozhovoru u Velikonočního stolu. V tomto výroku „Já jsem“ Pán Ježíš rýsuje podobu Církve. Velký ideál Vinného kmene, ve kterém zůstávají plodné ratolesti je dodnes nepřekonaným vzorem.

 

13.3

Já jsem světlo světa ( Jiří Kaleta )

Biblický text: J 8,1- 12 

 

Tomuto výroku „Já jsem“ předchází setkání Ježíše se ženou přistiženou při cizoložství. Ježíš se ženy zastává: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. Potom píše po zemi. Nakonec řekne: Jdi a už nehřeš! Následuje výrok: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

 

20.3

Já jsem chléb života ( Jiří Chodura )

Biblický text: J 6,30-40

 

Tomuto výroku „Já jsem“ předchází mesiášské znamení nasycení zástupu na pustině. Ježíš na to navazuje, když hovoří o manně otců na poušti, a o sobě jako o nové manně, která je dnes přítomná, pro každého kdo věří. Jen vykročit, hledat a sbírat…

 

27.3

Já jsem dobrý pastýř, Já jsem dveře pro ovce (Tomáš Tyrlík)

Biblický text: J 10, 1-11 

 

Tomuto výroku „Já jsem“ předchází obsáhlé vyprávění O uzdravení slepého, které končí Ježíšovou kritikou tehdejších pastýřů Božího lidu ( farizeů ). Následuje vyprávění o ovčinci, dobrém pastýři a pastýřích námezdných, kteří v nebezpečí opouští své stádo. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce!

 

3.4

Já jsem vzkříšení i život ( Pavel Kadlubiec )

Biblický text: J 11, 17- 27

 

Tento výrok „Já jsem“ je zasazen do příběhu o pohřbu Lazara a jeho vzkříšení. Ve své původní souvislosti je tak potěšením zejména pro ty, kdo procházejí podobnou zkušeností jako sestry Marie a Marta. A kdo touto zkušeností jednou nebude procházet ?