Jdi na obsah Jdi na menu

Neděle manželství

15. 2. 2015

Tři modlitby za manželství

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.                                       Římanům 15

1.list apoštola Pavla Korintským 13,7

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

„Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát!“  To je ruské přísloví o manželství, je v něm špetka humoru, špetka ironie, ale především hluboká zkušenost stovek generací.  Vy kdo v manželství už žijete nějaký ten pátek, jistě dáte zapravdu, že to tu a tam bývá nesnadné. Někdy je to ten boj, někdy plavba přes rozbouřené moře, ale jistě dosvědčíte, že manželství je také pokojný přístav, jsou to také večery prožité v míru a pohodě.

Klíčem, který může ovlivnit, zda naše manželství bude více ten pokoj než ta válka, je podle onoho přísloví modlitba.  Ženíš-li se, pomodli se třikrát!  Tedy žijeme-li v manželství, anebo se do něho chystáme, o to více bychom se měli modlit, o to více bychom věc svého vztahu a rodiny měli předkládat Pánu Bohu. Dokonce více než volbu budoucí školy, nebo zaměstnání, nebo cokoli jiného. Za obchodní, nebo rybářskou výpravu na moře nám doporučuje přísloví modlit se dvakrát, za manželství 3x!  I v tom je hloubka a zkušenost desítek generací. Kolik je v našem okolí krásných domů, dokonce výstavných vil a kolik jich nakonec zůstalo opuštěných, anebo prodaných – jejich majitele se dvakrát modlili za svůj pracovní úspěch, ale ani jednou za své manželství.

Modleme se za svá manželství a rodiny nejvíc jak můžeme, nic na tomto světě po Pánu Bohu nemá větší hodnotu! Jak to říkal Komenský: Manželko má, klenote můj, po Pánu Bohu nejdražší!

K modlitbě za manželství a rodinu nás povzbuzuje i krásná báseň, óda na Lásku, jak jsme si ji už dnes četli z Listu apoštola Pavla Korintským. Vybral jsem z básně jeden krátký verš, který nás uvádí opravdu do 3 konkrétních oblastí, za které se v našich manželství můžeme modlit.

1. Minulost našich vztahů.  Dobře víme, že právě to je zdroj největších problémů v rodinách, nejčastější příčina rozvodů – nevyřešená minulost, jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého stará nevyznaná a neodpuštěná zranění, staré pěčki, jak u nás říkáme. Nic nás tak nebrzdí v rozvoji, v normálním fungování, jako minulost, kterou jsme spolu neodstranili z cesty a každý den ji namáhavě tlačíme před sebou.

Na toto téma Nám báseň o Lásce říká: Láska všechno snáší, dalo by se přeložit také – všechno přikryje, zamlčí, omluví.  To není jistě výzva k nějakému lacinému tolerování výstřelků partnera, jak by to mohlo být špatně pochopeno, ale je tu vyjádřeno něco mnohem důležitějšího – že totiž jsou některé věci, které někdo z nás udělal a za které se dnes stydí, lituje jich. Vyznal je, byly i odpuštěny, ale jako stín se tu a tam chtějí zase objevit, vynořit z minulosti a narušit náš dnešek a tehdy, je tak moc na místě to co říká ta myšlenka básně – láska takové věci přikrývá, záměrně o tom už nemluví, nepřipomíná, snáší je. S Boží pomocí to nechává v moři zapomnění.

Taková tedy může být naše první modlitba za manželství, za vyřešení starých pěček. Druhá modlitba může být za náš dnešek, za naší současnost.

2. Současnost našich vztahů.  Nic lépe nevystihuje realitu manželství než slib, který jsme si dali při svatbě, na začátku naší společné cesty: slibujete, že se nikdy neopustíte, ale budete spolu sdílet štěstí i neštěstí, navzájem se milovat, být si věrnými a sloužit si až do chvíle, kdy vás rozdělí smrt…  Tam před oltářem to zní tak poeticky, romanticky, ale když to máme každodenně žít, tak veškerá nostalgie je pryč a chce se nám někdy utéct z toho kolísání mezi štěstím a neštěstím, mezi dobrým a zlým.  A i tady nám verš básně přichází na pomoc dalším povzbuzením: láska ve všem vytrvá. Doslova je možné přeložit, ve všem zůstává.  Z ničeho nedezertuje, nic nevzdává, ale zůstává.   Když si s dětmi čteme starší pohádky, tak se tam často to slovo používá. Ta a ta rodina zůstává pod jalovcem, jiná pod dubem u vřesu – rodina zůstává ve smyslu bydlí, žije.  Tak by to mělo být a proto se o to máme i modlit – abychom spolu s Boží pomoci žili v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci a v tom všem zůstali spolu.

3. Budoucnost našich vztahů. Už jste to možná slyšeli, anebo i sami říkali – ten vztah nemá perspektivu, to nemůže vydržet, a měli jste na mysli nějakou konkrétní rodinu, nějaký konkrétní pár. Ano, často mnoho okolností nasvědčuje, že nějaký svazek na tom není dobře, a že pro budoucnost nevěstí nic dobrého, a je jen otázka času, kdy se to rozpadne. Ale takové prognózy nemusí být rozhodující ani směrodatné. A to ani v tom případě, že se jedná o naše manželství a náš vztah.  Boží milost je větší než naše slabosti a neschopnosti, proto může apoštol Pavel na adresu všech vztahů, které ztrácejí budoucnost říci – láska má naději, láska doufá. To znamená, v lásce si smíme uchovávat perspektivu do budoucna, a nad žádným vztahem nemusíme lámat hůl – především ne nad svým vlastním. A to je pochopitelně také další námět k modlitbám za manželství. Modlitba za budoucnost našich vztahů. Za perspektivu našich manželství.

Nakonec se v básni apoštola ukrývá ještě jedna důležitá výpověď na téma manželství a lásky – totiž, že láska věří.  A to bude asi ten grunt, základ ze kterého může vycházet všechno ostatní – jak modlitby za naše vztahy, tak i vlastní manželské praktické soužití. Láska věří – právě toto vyznání bylo tam někde na začátku svátku Valentýna, toho odvážného kněze v době Starého Říma, který jako křesťan i přes zákaz úřadů oddával mladé páry, před Boží Tváří s důvěrou v jejich budoucnost a požehnání. Včera jsme si mohli připomenout den jeho popravy, která ho stihla za jeho opovážlivost a víru.

Vy starší mezi námi, ještě pamatujete dobu, kdy i Vám úřady bránily se vzít pouze tady na tomto místě, před Bohem, museli jste ještě navíc absolvovat sňatek na úřadě. My mladší jsme to mohli udělat už ve svobodné době, už jen tady na tomto místě. Važme si toho a do budoucna, zejména vy, které život v manželství teprve čeká, využijte tuto možnost – nežijte v nesezdaných svazcích, nežijte na hromádce. Slib vyslovený před Bohem a svědky není jen cár papíru – skrývá se v něm neskutečná hloubka, má váhu, kterou ocení každý, kdo ho upřímně s vírou vyslovil.  Co by za to dal Valentýn a jeho současníci – moci se svobodně bez šikany úřadů vzít.

 

A na závěr, nezapomeňme na ten citát z úvodu, který nás povzbuzuje k vytrvalé modlitbě za naše manželství a rodiny: „Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát!“  Amen 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář